Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όλες οι υπηρεσίες μας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Έκδοση Κλειδάριθμου
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1 -Ε2 – Ε3
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9
 • Υποβολή επιδότησης ενοικίου
 • Αίτηση ρυθμίσεων εφορίας (ΑΑΔΕ) – ΕΦΚΑ και άρση τραπεζικού λογαριασμών και κατασχέσεων
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων στο TAXIS μέσω internet
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου για αποφυγή υψηλής φορολογίας
 • Κληρονομικά
 • Φορολογικές ενημερότητες

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Ατομική Επιχείρηση
 • Ομόρρυθμος εταιρεία
 • Ετερόρρυθμος εταιρεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( Ι.Κ.Ε. )
 • Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)
 • Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. )
 • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)
 • Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε.)

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η φορολογία των κατοίκων εξωτερικού που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας .

Η DG FINANCIAL & TAX SERVICES – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ σας προσφέρει αξιόπιστη και υπεύθυνη υποστήριξη σε αυτά τα θέματα .

Αν είστε κάτοικος εξωτερικού πρέπει να μεταφερθείτε στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού για να μην φορολογηθείτε στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα σας.

Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί έχουν υπογραφεί διακρατικές συμβάσεις για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι Έλληνες που έχουν πλέον μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό ( όσοι μένουν σε άλλη χώρα πάνω από 183 μέρες ) πρέπει να αλλάξουν την φορολογική τους κατοικία στην Δ.Ο.Υ.

Κατοίκων εξωτερικού.

Ναι μεν η διαδικασία για την μεταφορά έχει γίνει πιο σύνθετη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ωστόσο έχουν εισαχθεί ορισμένες καινοτομίες στη φορολογική νομοθεσία που αφορά τα πρόσωπα αυτά διευκολύνοντας την όλη διαδικασία .

 • Για όποιον κάτοικο εξωτερικού αγνοούσε ότι έπρεπε να γίνει μεταφορά του στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ,υπάρχει η δυνατότητα εξωτερικού , υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μεταφορά με αναδρομική ισχύ .
 • Υποχρέωση φορολογικής δήλωσης έχουν οι κάτοικοι εξωτερικού μόνο εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.
 • Πλήρης φορολογική υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού σε θέματα: Αγοραπωλησιών ακινήτων , κληρονομικών , φορολογική αντιμετώπιση συναλλάγματος -εμβασμάτων από εξωτερικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 • Τήρηση βιβλίων
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 • Εργατικά – φορολογικά 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 • Αναλαμβάνουμε την έναρξη και υποστήριξη της επιχείρησης σας
 • Συμβουλευτική επαγγελματιών 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ
 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Δηλώσεις Ε9
 • Αιτήσεις
 • Υποστήριξη σε όλα τα φορολογικά θέματα
 • Υπηρεσίες προς κατοίκους εξωτερικού
 • Ασφαλιστική κάλυψη για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου
 • Τήρηση βιβλίων μηχανογραφικά στο γραφείο μας είτε στην έδρα σας της επιχείρησής σας
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ΜΥΦ
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ,ισολογισμών αποτελεσμάτων με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα
 • Ενάρξεις - διακοπές επιχειρήσεων
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος – έντυπο Ν – εντύπου φορολογικής αναμορφώσεως -Ε3-Ε2
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Αίτηση ρυθμίσεων εφορίας (ΑΑΔΕ) -ΕΦΚΑ και άρση τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργατικές διαφορές σε δικαστήρια , ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας για θέματα που αφορούν : διαφορές αποδοχών ,υπερωρίες ,αμοιβή για πρόσθετη παροχή εργασίας , άδειες λοχείας και τοκετού , άκυρες απολύσεις
 • Αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις χειρόγραφα και ηλεκτρονικά
 • Έλεγχος μισθών , επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • Τήρηση μηχανογραφημένης μισθοδοσίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργασιακά θέματα
 • Εκπροσώπηση νομικών προσώπων σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠA

 • Σύνταξη και υποβολή αρχικών και τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας Ε1 – Ε2 – Ε3 - Ε9
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων
 • Συμβιβασμοί και Προσφυγές
 • Υποβολή αιτήσεων επιδομάτων - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ : ( Οικογενειακό επίδομα ,Επίδομα θέρμανσης , Επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) , Επιδότηση ενοικίου
 • Μισθωτήρια
 • Κλειδάριθμος
 • Τεκμήρια διαβίωσης
 • Φορολογικές ενημερότητες

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του γραφείου μας DG FINANCIAL & TAX SERVICES – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ σας ενημερώνουμε ότι συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο από τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρείες. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης σε όλους τους τομείς , ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας και τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η DG FINANCIAL & TAX SERVICES – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ πλαισιώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων όπως δικηγόροι , συμβολαιογράφοι , μηχανικοί και ασφαλιστές έτσι ώστε αν χρειαστεί να σας παρέχουμε πλήρη κάλυψη για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί .

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέα εταιρία; Εδώ είμαστε!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσε ένα
ραντεβού τώρα!

Καλέστε μας στο +30 6938517949 - +30 2103239763 ή συμπληρώστε την φόρμα και θα σας καλέσουμε.

Καλέστε μας στο

+30 2103239763
+30 6938517949

ή

Κλείστε ραντεβου